CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Genetické faktory

  • Infekce vysocerizikovými viry HPV 16 a 18 - zvyšuje riziko vzniku karcinomu.
  • Snížená exprese genu p53 - důležitý krok v karcinogenezi.
  • Snížená exprese genu Rb - důležitý krok v karcinogenezi.
  • Metylace promotoru TSLC1 genu - podmiňuje transformaci dysplastického epitelu do struktur invazivního karcinomu.Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Prognostické faktory