CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Odběr

Skládá se z několika kroků, do kterých je zainteresovaný gynekolog i laboratoř. Jedině postup lege artis dává možnost správně stěr mikroskopicky odečíst.

  1. odběr - již tento krok ovlivňuje zpracování, protože případný nadměrný obsah hlenu nebo hnisu v materiálu způsobuje jeho přebarvení a znemožňuje zodpovědné vyhodnocení. Při použití spatuly je správná rotace o 360°. Adekvátní použití odběrového štetečku vyžaduje rotaci o 180°. Nadměrná rotace zvyšuje riziko mikrokrvácení a snížení kvality vzorku.
  2. podložní sklo - má být čisté a to nejen v běžném slova smyslu. Důležitá je ochrana před potřísněním (přímým i nepřímým rozptýleným aerosolem) chemikáliemi (v procesu matování nebo při dezinfekci místnosti či nástrojů), které reagují s barvivy v barvícím automatu a stěr se znehodnotí.
  3. přenesení materiálu z odběrového nástroje na sklo s sebou nese skutečnost, že i při správné technice se všechny buňky nepřenesou a například na štetečku jich může zůstávat až 80%. Zvýšení tlaku ruky při nanášení materiálu na podložné sklo spíš podmiňuje znetvořující vláknité protažení buněk, než zvýšení jejich počtu.
  4. barvení - je procesem ustáleným. Chyba může nastat nepozorností laboranta / laborantky nebo použitím už nevhodných reagencí. Tyto faktory eliminuje automatická barvící linka, která může být spojena i s procesem zalévání.Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Zpracování materiálu