CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Sociobiometrické faktory

Rizoko vzniku karcinomu zvyšuje:

  • Sexuální aktivita ve věku méně než 20 let
  • Mnoho sexuálních partnerů
  • Pohlavně přenosná nemoc
  • Karcinom čípku dělohy u matky nebo sestry
  • Imunosuprese (při léčbě např. kortikosteroidy, nebo při infekci HIV)
  • Kouření
  • Zanedbaný skríning (preventivní cytologické vyšetření čípku)
  • Nízký socioekonomický status
  • Oběť domácího násilí a pohlavního zneužívání

Poznámka:

Počet gravidit, užívání antikoncepce a těhotenství v současnosti nelze spolehlivě považovat za rizikový faktor vzniku karcinomu čípku dělohy.
Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Prognostické faktory