CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Úvodní informace

Jsme největší laboratoř svého druhu v České republice. Počet vyšetření cervikální cytologie v roce 2005 přesáhl množství 400.000. Rozhodli jsme se sdílet zkušenosti našeho kolektivu. Doufáme, že se tento portál pro skrinérky i lékaře stane příjemnou platformou pro vnitřní dialog o gynekologické cytologii a jako "pozitivní" či "negativní" kontrola přispěje k větší jistotě v nesnázích, které nám "stěry" denně chystají.

Všem kolegům přejeme mnoho profesionálních úspěchů.

Autoři
Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Úvodní informace