CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Kontrola kvality

Systémy posuzování odborné způsobilosti musí respektovat především následující zásady:

  • nezávislost
  • nediskriminační přístup
  • jasně stanovená a dokumentovaná kritéria posuzování
  • transparentnost procesů posuzování

Certifikaci a akreditaci zdravotnických zařízení s národní a/nebo mezinárodní platností na území České republiky provádí několik institucí.

Akreditace zdravotnických laboratoří se uskutečňuje podle ČSN EN ISO 15189:2004.

Akreditace laboratoří je založena na externím posouzení schopnosti laboratoře poskytovat služby na vysoké úrovni. To vyžaduje, aby laboratoř poskytla informace:

  • o shodě s požadavky uvedenými v příslušné normě
  • o zavedeném systému řízení jakosti, včetně interního a externího zabezpečení jakosti, který je dokumentován v příručce jakosti, ev. v dalších souvisejících dokumentech.

Tyto informace jsou podkladem ke kvalifikovanému expertnímu posouzení akreditačním orgánem. Výrazný podíl uznávaných odborníků z lékařských společností a vědeckých kruhů, jak na výkladu a komentáři k použitým normám, tak na vlastním procesu posuzování, je pravidlem a zároveň podmínkou úspěšné práce akreditačního orgánu.

Akreditace se zakládá na primárním posouzení a pravidelných dozorových návštěvách. Akreditace tak přispívá k trvalému růstu odbornosti, sdílení informací a kontinuálnímu profesionálnímu vzdělávání personálu. Orgány státní správy a zdravotní pojišťovny participují pouze v rozsahu, který je nezbytný pro veřejnou důvěryhodnost takových systémů.
Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Kontrola kvality