CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Glandulární léze

Aktualizovaná cytologická nomenklatura glandulárních lézí
AGSendocervikální
AGSendometriální
AGSNOS (nespecifikované)
AGS spíše neoplastickéendocervikálni
AGS spíše neoplastickéNOS (nespecifikované)
Endocervikální adenokarcinom-
Adenokarcinom-Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Cytologie