CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

PAP vs Mnichov vs Bethesda

tab 1.
Třídy PAP (dle Papanicolaoua)PopisBethesda 2001
I.Normální nálezNormální nález a jeho varianty
II.Reaktivní změnyReaktivní změny
AtypieASC, AGC
KoilocytózaDlaždicovitá dysplázie epitelu nízkého stupně LSIL
III. CIN IMírná dysplázieLSIL
III. CIN II.Středně závažná dysplazieDlaždicovitá dysplázie epitelu vysokého stupně HSIL
III. CIN IIITěžká dysplazieHSIL
IV.Ca in situ (byť jen podezření)HSIL - nelze vyloučit invazi
V.Invazivní karcinomMikroinvazivní karcinom (invaze do 3mm)
Invazivní karcinom (invaze nad 3mm)
tab 2.
Mnichovská klasifikacePopisBethesda 2001
I.Normální nálezNormální nález a jeho varianty
II.Reaktivní změny, endometriální buňkyReaktivní změny LSIL
Koilocytóza
IIIVýznamné degenerativní, iatrogénní nebo zánětlivé změny nedovolujíci jednoznačně rozhodnout zda jde o benigní, nebo maligní lézy.ASC, ASC-H
IIIDDysplázie CIN I až CIN IILSIL a HSIL
IIIGAbnormální žlázové buňky, u kterých nelze vyloučit rakovinový původAGC
IV.aTěžká dysplázie CIN III nebo Ca in situHSIL
IV.bTěžká dysplázie CIN III nebo Ca in situ nelze vyloučit invaziHSIL
V.Invazivní epidermoidní karcinom čípku, adenokarcinom, jiné maligní tumoryMikroinvazivní karcinom (invaze do 3mm)
Invazivní karcinom (invaze nad 3mm)Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Cytologie