CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Komentář

Originální text nemá jednotnou strukturu. Členění na kapitoly a podkapitoly se na začátku knihy řídí dle doporučení o reportování nálezu. Posléze se kriteriem členění textu stává pořadí jednotlivých lézí v logickém sledu od benigních změn k dyspláziím a karcinomu.

Klasifikace glandulárních lézí nereflektuje aktuální stav poznání.

Závěrečná klasifikace a hodnocení neobvyklých primárních a sekundárních nádorů posouvá diagnostické možnosti cytologie za běžně akceptované hranice spolehlivosti.
Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Cytologie