CERVIKÁLNÍ CYTOLOGIE
www.cipek.cz

Detail obrázku

Obr. RZ 1
Reaktivně vakuolizovaná cytoplazma superficiální buňky po lokálním ozáření pacientky pro karcinom rekta.
RZ 1

Zpět do textu

Zpět do náhledů

Obr. RZ 2
Metaplazie v podobě bazofilní buňky hadovitého tvaru.
RZ 2

Zpět do textu

Zpět do náhledů

Obr. RZ 3
Reparativní změny v podobě paralelně uspořádáných epitelových buněk v tenké vrstvě.
RZ 3

Zpět do textu

Zpět do náhledů
Cervikální cytologie - Titulní stránka
Cervikální cytologie - Cytologie